سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تعریف عملیاتی متغیر کیفیت خدمات شهری

برای اندازه گیری کیفیت خدمات شهری از پرسشنامه بومی سازی شده استاندارد سروکوآل،            با 22 سوال بهره گیری می گردد که این ابزار با طیف 5 گزینه ای لیکرت و در مقیاس اندازه گیری رتبه ای طراحی شده می باشد، تا کیفیت خدمات شهری هم بصورت کلی و هم بصورت جداگانه در ابعاد 5 گانه ذیل مشخص گردد.

 • وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری: تجهیزات مدرن و پیشرفته، تسهیلات و امکانات فیزیکی جذاب، ظاهر آراسته و مرتب کارکنان، بروشورها، اسناد و مدارک مرتب و منظم  قابل فهم.
 • قابلیت اطمینان خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری و کارکنان آن: انجام کارها و خدمات در زمان مقرر و وعده داده شده، سرعت مناسب انجام کارها و خدمات، ارائه گزارشات و اسناد و مدارک بدون غلط و اشتباه، جدیت و علاقه کارکنان برای حل مشکل مراجعان.
 • رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی کارکنان شهرداری: پاسخگو بودن کارکنان به سؤالات ارباب رجوع، رسیدگی به شکایات احتمالی با دقت و تا حصول نتیجه، ارائه اطلاعات درست و کافی از طرف کارکنان شهرداری به مراجعین، اعلام زمان دقیق نتیجه خدمات به مراجعان.
 • ضمانت و تضمین : ایجاد اطمینان خاطر در ارباب رجوع، رفتار مؤدبانه و متواضعانه کارکنان، اطمینان به دقت و صحت خدمات ارائه شده، احساس امنیت ارباب رجوع در ارتباط با شهرداری، دانش و توانایی لازم کارکنان شهرداری جهت پاسخگویی به سوالات ارباب رجوع.
 • همدلی: مناسب و راحت بودن ساعات کاری شهرداری برای همه مراجعین، تمایل همیشگی کارکنان شهرداری برای کمک به ارباب رجوع، کوشش کارکنان در جهت شناخت نیازهای ارباب رجوع، اهمیت به همه مراجعان توسط کارکنان، خواستن بهترین منافع برای ارباب رجوع توسط شهرداری.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟