سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار مکانیکی و ساختار ارگانیک

 

در بخش پیشین چند نوع طرح سازمانی آورده گردید. اگر این ساختارها را به‌صورت طیفی درنظر بگیریم (دیوانسالاری با رسمیت بسیار زیاد در یک طرف و سازمانهای ادهوکراسی و بدون مرز با حداقل رسمیت در طرف دیگر طیف قرار داشته باشند و دیگر طرحها بین این دو انتها قرار می‌گیرند) رابینز دو نوع ساختار مکانیکی (مطابق با سازمان دیوانسالار با رسمیت بالا) و ارگانیک (مطابق با ساختارهای بدون مرز با رسمیت پائین) را ارائه کرده می باشد. ( رابینز- 884)

 • ساختار مکانیکی[1]

در سازمان با چنین ساختاری کارها بسیار رسمی می باشد. متمرکز می باشد. شبکه اطلاعاتی محدود و کارها برحسب دوایر تقسیم شده اند. کارکنان رده پائین نمی‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت نمایند و حیطه کنترل بسیار محدود می باشد. تقسیم کار بالاست و زنجیره فرماندهی بسیار روشن می باشد.

 • ساختار ارگانیک[2]

سازمان با چنین ساختاری دارای سطح افقی گسترده می باشد و از تیم‌هایی تشکیل شده می باشد که اعضای آنها دارای تخصص‌ها و در سطوح مختلف سازمانی قرار گرفته‌اند. رسمیت در سطح بسیار پائینی می باشد و از شبکه بسیار گسترده اطلاعاتی برخوردارند. شبکه ارتباطی مسیر بالا به پائین، پائین به بالا و افقی می‌پیماید و افراد می‌توانند در فرایند تصمیم گیری مشارکتی فعال داشته باشند. (رابینز، 1386: 911)

 

 

 

 

 

عوامل مؤثر بر ساختار سازمان

چه عواملی بر تعیین ساختار سازمانی اثر می‌گذارند؟

 • استراتژی
 • اندازه سازمان
 • تکنولوژی
 • نامطمئن بودن محیط

 

 • استراتژی:

از آنجائیکه استراتژی کلی سازمان تعیین کننده هدفهاست، ‌معقول این می باشد که بین استراتژی و ساختار ارتباط‌ای نزدیک وجود داشته باشد. یعنی ساختار با در نظر داشتن استراتژی به‌وجود می‌آید. اگر مدیریت بخواهد در استراتژی سازمان تغییر عمده‌ای بدهد بایستی ساختار را اصلاح کند تا تغییر انجام شده مورد تائید قرار گیرد. بیشتر سازمانها در استراتژی خود به سه بعد ( نوآوری، کاهش هزینه ها و تقلید) توجه می‌کنند و ساختار خود را به‌گونه ای طرح‌ریزی می‌کنند که برای هریک از این ابعاد مناسب باشد. (رابینز، 1388: 313)

سازمانهای نوآور، از نظر انعطاف پذیری بایستی دارای ساختارهای ارگانیک باشند درحالی‌که به‌هنگام کاهش هزینه‌ها،‌سازمان‌ها بایستی دارای ساختار مکانیکی باشند تا بتوانند با راندمان بالا کار کنند. شرکتهایی که از استراتژی تقلید بهره گیری می‌کنند بایستی دارای ترکیبی از این دو ساختار باشند. برای اعمال کنترل و کاهش هزینه‌های فعالیتهای کنونی بایستی از ساختار مکانیکی بهره گیری کنند و برای عرضه محصولات جدید بایستی واحدهای آنها دارای ساختار ارگانیک باشند. ( رابینز- پارسائیان،‌اعربی-314 )

[1] mechanistic model

[2] organic model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

 • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری