سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اندازه سازمان:

براساس شواهد و مدارک زیادی مبنی بر این‌که اندازه یا بزرگی سازمان بر ساختار سازمانی اثرات شدیدی می‌گذارد هست.

سازمانهای بزرگ ( بیش از دوهزار کارمند یا گارگر) بیشتر کارهای تخصصی انجام می دهند و ساختار آنها بر حسب دوایر تشکیل شده می باشد و دارای سطوح عمودی متعدد هستند و دارای قوانین و مقررات زیادی می‌باشند و دارای ساختار مکانیکی هستند. البته این ارتباط به‌صورت خط مستقیم نیست بلکه اندازه سازمان با نرخ کاهنده بر ساختار اثر می‌گذارد.

 

  • تکنولوژی:

مقصود از تکنولوژی شیوه‌ای می باشد که سازمان داده‌ها یا اقلام مصرفی خود را به ستاده یا محصول تبدیل می کند. هرسازمان برای تبدیل منابع و اقلام مالی،‌انسانی و فیزیکی به نوعی محصول یا خدمت دست کم از یک تکنولوژی بهره گیری می کند. نتایج به دست آمده از تحقیقات در باره ارتباط بین تکنولوژی و ساختار  نشان می‌دهد که تکنولوژی‌های مختلف به‌اندازه تکراری بودن کار بستگی دارد. یعنی تکنولوژی یا مربوط به کارهای تکراری می باشد یا غیر تکراری. ارتباط بین تکنولوژی و ساختار چندان قوی و مشخص نیست اما میتوان گفت که کارهای تکراری باعث می گردد که اهرم نمودار سازمان ( ساختار سازمانی) دارای ارتفاع بیشتری باشد و امور به دوایر مختلف گروه‌بندی گردد. بر اساس این نتایج تکراری بودن کارها مربوط به اموری می گردد که با دست انجام می‌گیرد، تبیین وظایف نوشته شده و حالت رسمی به‌خود گرفته می باشد. (رابینز، 1387:315)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محیط:

محیط سازمان از نیروها و نهادهایی تشکیل می گردد که خارج از سازمان قرار دارند و به‌صورت بالقوه بر عملکرد سازمان اثر می‌گذارند. محیط می‌تواند بر ساختار اثرات شدید بگذارد.

رابینز معتقد می باشد نامطمئن بودن محیط موجب پیدایش ساختارهای گوناگون شده می باشد. هرقدر محیط پویاتر و نامطمئن‌تر باشد سازمان بایستی انعطاف‌پذیری بیشتر داشته باشد و درچنین حالتی ساختار ارگانیک موجب افزایش اثربخشی سازمان خواهد گردید. برعکس اگر محیط ثابت و پایدار باشد ساختار مکانیکی برای سازمان مناسب‌تر می باشد. ( رابینز، 1387: 316)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری