سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

مطالعه مبانی نظری پژوهش، می تواند محقق را در تدوین راهکارهای مناسب پژوهش یاری کند.  از دیدگاه اثباتی، علم خاصیت انباشتی دارد یعنی تحقیقات معتبر، هر یک گوشه یا ابعادی از واقعیت را نشان    می دهند و با کنار هم گذاشتن این تحقیقات و نظریه پردازی ها می توان تصویر کاملی از واقعیت بدست آورد.  بعلاوه بهره گیری از تجربیات دیگران برای هموار کردن مسیر ناهموار پژوهش، شرط عقل می باشد.  لذا در هر پژوهش، بخش مطالعه مبانی نظری پژوهش، یکی از بخش های ضروری و با اهمیت و راهگشا می باشد.

لذا در این فصل مبانی نظری پژوهش را در سه بخشکیفیت خدمات به مشتریان،                ‌تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهریو “پیشینه تحقیقات انجام داده شدهمطالعه نموده، تا در تدوین چارچوب نظری این پژوهش بتوان با دید بازتر و فهم روشن تر، اقدام نمود.

 

2-2- کیفیت خدمات به مشتریان (شهروندان)

2-2-1- مقدمه

امروزه همه سازمان ها مانند شهرداری ها دریافته اند که رضایت مشتری ضامن بقای سازمان می باشد و آن ها زمانی در رسیدن به اهداف خود و حفظ تعادل بین نیازهای حال و آینده موفق خواهند گردید، که شهروندان از عملکرد سازمانی رضایت کامل داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد گردید که آن ها در انجام امور و مسئولیت ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد. زیرا که عدم رضایت اجتماعی اکثریت شهروندان و یا قشر قابل توجهی از آن ها، برای هر                  نظم اجتماعی و عملکرد سازمانی خطرناک می باشد. زیرا که تداوم و گسترش آن، باعث کمرنگ شدن تعهد شهروندان نسبت به نظام ارزشی و افراد سازمان و غیره شده که چه بسا منشأ بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی گردد.

پس بهبود کیفیت خدمات نیز از آنجا که رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت، برای بقا و سودآوری هر سازمان، امری حیاتی به شمار می‌رود. اهمیت و در نظر داشتن این امر تا به آن جاست که افزایش تعداد مشتریان، جذب و حفظ مشتریان و دستیابی به سود بیشتر در ازای ارائه خدمات با کیفیت، از      نگرانی های مستمر مؤسسات و شرکت های خدمات رسان می باشد. مؤلفه هایی از قبیل کیفیت انجام امور،    نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع، هزینه های انجام خدمات، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از ارگان ها، موجبات افزایش           اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری می باشد را نیز فراهم سازند. (مسعودی،1382،ص76) لذا به حداقل رسیدن نارضایتی و به حداکثر رسیدن رضایت ارباب رجوع هم برای سازمان و هم برای مراجعه کنندگان، اهمیت بسزایی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش اندازه تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در ارتباط با پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت قابلیت اطمینان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین رغبت و اشتیاق برای پاسخگویی در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین همدلی با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین تضمین کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.
 • تعیین ارتباط بین وضعیت ظاهری و امکانات (تجهیزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری.

1-5- سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • بین هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه ارتباط ای هست ؟
 • آیا شهروندان از کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • اندازه تأثیرگذاری هر یک از عوامل موجود در مدل سروکوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر می باشد؟