سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار ساده:

ویژگی: در واقع ساختار ساده توسط ویژگیهایی که در آن نیست،‌نه ویژگیهایی که داراست شناخته می گردد:

 • دقیق طراحی نشده می باشد
 • پیچیدگی کم می باشد
 • رسمیت پائین می باشد.
 • اختیار در دست یک شخص خاص می باشد
 • سلسله مراتب کوتاه می باشد
 • رفتار سازمانی تا اندازه‌ای سازمان یافته می باشد
 • برنامه‌ریزی، آموزش و ابزار برقراری روابط کم می باشد
 • ساختاری زنده و پویا می باشد

ساختار ساده مناسب حال سازمانهای تخت بوده که یک هسته عملیاتی ارگانیک داشته و تقریبا همه افراد گزارش کار خود را به یک مدیر عالی سازمان که قدرت در او متمرکز گردیده ارائه می‌دهند. (منوریان ص61)

نقاط قوت و ضعف ساختار ساده:

نقاط قوت ساختار ساده را می‌توان در موارد ذیل اختصار نمود:

 • روشن بودن هدفها
 • سادگی
 • سریعا شکل می‌گیرد و منعطف می باشد
 • لایه‌ای زاید در آن نیست
 • پیچیدگی و رسمیت در آن کم می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نقاط ضعف :

 • قابلیت و کاربرد محدود دارد.
 • با افزایش اندازه سازمان عدم کفایت آن مشخص می گردد
 • قدرت در دست یک نفر متمرکز می باشد
 • مخاطره‌ترین ساختار می باشد زیرا به سلامت و گرایشهای یک نفر وابسته می باشد.

چه موقع ساختار ساده به‌کار گرفته می گردد؟

اگر اندازه سازمان کوچک بوده و در مرحله شکل گیری باشد یا محیط ساده و پویا و همچنین وقتی سازمان با تهدیدات محیطی یا نوعی بحران مواجه باشد بهره گیری از ساختار ساده توصیه می گردد. همچنین وقتی مدیر ارشد مالک سازمان یا خواهان تمرکز قدرت باشد بهره گیری از این ساختار مناسب‌تر می باشد. هنگامی که تعداد کارکنان کم باشد ساختار ساده اثربخش ‌تر می باشد زیرا کارهای تکراری کم می باشد. استانداردسازی جذابیتی ندارد و ارتباطات غیررسمی به سهولت انجام می گردد.

محیطهای پویا و ساده با سازمانهای تخت اداری ساختار ساده،‌همراه با تمرکز تصمیم‌گیری و داشتن هسته عملیاتی ارگانیک سازگاری دارند. زیرا محیط ساده به‌راحتی قابل درک به‌وسیله افراد می باشد و آنها را قادر به کنترل تصمیم‌گیری به‌گونه اثربخش می کند.

 •    فارغ از اندازه، وقتی سازمان به‌ناگهان با نوعی تهدید محیطی مواجه می گردد مدیریت از ساختار ساده بهره گیری می کند تا برای بقاء تمرکز قدرت حاکم باشد. (منوریان ص63)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری