سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

سطوح فساد

مطالعه دولت ها نشان می دهد فساد ها اکثرا در دو سطح انجام می شود:

 • سطح اول، مفاسدی می باشد که اکثرا با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه ومقامات ارشد دولت درگیر این نوع فساد می باشند.احزاب سیاسی در این نوع از مفاسد درگیر بوده و زدویند های سیاسی همزاد این فساد ها به شمار می رود.تعبیر «فساد بالانشینان یقه سفید» رادر سطح اول می توان به کار گرفت. این مفاسد در بخش های واردات مزایده ها مناقصه ها ،خرید های خارجی و داخلی کلان بخش های مرتبط با فروش منابع زیر زمینی ، و پروژه های بزرگ عمرانی رخ می دهد .
 • سطح دوم، فساد میان کارمندان رده پایینی می باشد که در این مفاسد، رشوه های عمومی، کار سازی‌های غیر قانونی انجام می شود . فساد در سطح دوم اکثرا با بخش خصوصی جامعه درگیرودر ارتباط می باشند. (ربیعی، 1383: 30)
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع فساد

فساد به‌ چند دسته تقسیم می گردد:

 • فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت( که ممکن می باشد اساسا شریف و نجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد گردد آن را در جهت رفع معضلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.
 • فساد فردی: موارد استثنائی هست که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می گردد. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی،‌تادیب می گردد. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان‌یافته نیست.
 • فساد سازمان‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم‌ها به وجود فساد بستگی‌ پیدا می کند. در این حالت سازمانها مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.
 • فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به‌دست می‌آورند. (تقوی 1386: 32)

بعضی مطالعات با اتخاذ نظری جامع به مقوله فساد،‌ آنها را به دسته زیر طبقه‌بندی می‌کنند:

 1. فساد سیاسی
 2. فساد بوروکراتیک
 3. فساد انتخاباتی

فساد سیاسی در بالاترین سطح اقتدار سیاسی انجام می گردد. این فساد هنگامی رخ می‌دهد سیاستمداران و تصمیم‌گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طرف مردم مکلف هستند خودشان فاسدند.

فساد بوروکراتیک در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاستها رخ می‌دهد و فسادی می باشد که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها ، مدارس، ادارات دولتی صدور پروانه،‌پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره با آن مواجه‌اند.

فساد انتخاباتی شامل خرید رای با پول، قول‌دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش‌کردن آزادی انتخابات می‌باشد. پرداخت‌های مبدل به شکل هدایا، عوارض قانونی، دستمزد، مساعدت به نزدیکان، نفوذ اقبالی و یا هر ارتباط که با پرداخت پول یا بدون آن، منافع عمومی را فداکند نیز، به‌عنوان فساد در نظر گرفته می گردد. (ربیعی، 1383،34)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری