سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار ادهوکراسی

با درگیر شدن سازمانها در مسائل پیچیده و جدید و شرایط متغیر محیطی و فعالیتهای پیچیده و چالشی ضرورت بهره‌گیری از ساختارهای منعطف‌تر مطرح گردید که از آن جمله می‌توان به ساختارهای ادهوکراتیک تصریح نمود:

ویژگیها:

 • تفکیک افقی زیاد به دلیل بهره‌گیری از کارکنانی که از تخصص و تجربه بسیار بالا برخوردارند.
 • تفکیک عمودی کم، زیرا تفکیک عمودی با ایجاد سطوح متععد مدیریتی مانع از انطباق پذیری سازمان با محیط می گردد.
 • رسمیت کم،‌عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف‌پذیری که مجموعا ناشی از نوع کارکنان و رفتار مورد انتظار از آنان می باشد.
 • قوانین و مقررات بسیار محدود و منعطف و اکثرا نامدون هستند و رسمی سازی در آن کم می باشد و فقط استاندارد کردن رفتار مورد توجه می باشد
 • تصمیم‌گیری به‌صورت غیرمتمرکز می باشد تا سرعت انعطاف‌پذیری حفظ گردد زیرا استانداردسازی و رسمیت کم می باشد ساختار فنی در آن مورد تاکید نیست.
 • تفکیک صف و ستاد چندان مشخص نیست و قدرت بدون وجه به پست افراد در دست افراد زبده و خبره می باشد.
 • ادهوکراسیها از جهت مفهومی دسته هایی از گروههای کاری محسوب می شوند و متخصصان در گروههای منعطف قرار می‌گیرند.
 • با تغییر شرایط فعالیتا در ادهوکراسیها نیز تغییر می کند.

نقاط قوت و ضعف ادهوکراسی:

نقاط قوت:

 • توانایی در واکنش سریع به تغییرات و ابداعات جدید
 • هماهنگی بین متخصصان مختلف
 • انطباق‌پذیری و خلاقیت
 • امکان تشریک مساعی بین متخصصان از رشته‌های مختلف

نقاط ضعف:

 • تعارض،‌به‌دلیل مشخص نبودن روابط بین رئیس و مرئوس و ابهام در مسئولیتها و اختیارات
 • تنش اجتماعی و روانی اعضا به‌دلیل موقت بودن سازمان، نبود مبنای همیشگی، انطباق با سرعت تغییر و داشتن مسئولیت مشتر با اعضاء دیگر
 • برعکس بوروکراسی،‌ادهوکراسی ترکیب ساختاری ناکارآ و آسیب پذیر می باشد.

علیرغم نارسائیها و ضعفهای ادهوکراسی مزیتهای انعطاف‌پذیری و ابتکار اقدام آنها درحدی می باشد که ضعف عمده آنها یعنی عدم کارایی را می‌پوشاند.

چه موقع از ادهوکراسی بهره گیری کنیم؟

ادهوکراسی با استراتژی تنوع درمحصولات و خدمات، تغییر و تحول و همچنین ریسک‌پذیری بالا سازگار و متناسب می باشد. این استراتژیها انعطاف‌ پذیری ذاتی در ادهوکراسی را ضروری می‌سازند. تکنولوژی در ادهوکراسی غیرتکراری می باشد که از رسمیت کمی برخوردار می باشد و متکی به مهارت و خبرگی متخصصان می باشد. همچنین زیرا تکنولوژی مورد بهره گیری براساس استعداد متخصصان مختلف انتخاب شده پیچیده نیز خواهد بود.

محیط مناسب ادهوکراسی محیط پویا و پیچیده می باشد. زیرا کار نوآور و خلاق و حوادث غیرقابل پیش‌بینی با این نوع محیط سازکار می باشد. ساختار ادهوکراسی در سالهای اولیه تشکیل سازمان مناسب می باشد زیرا در این سالها سازمان به انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارد تا سهم و جایگاه خود را در بازار مشخص سازد و نیز در این سالهاست که اندازه ابداع و نوآوری برای بقاء کاملا ضروری می باشد.(منوریان ص70)

بر اساس تعاریفی که از سازمان و ساختار سازمان ارائه نمودیم لزوم هماهنگی تعاملی اعضا سازمان مشخص گردید. ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که بایستی رعایت شوندکدامند.( رابینز، 1386، 22)

هدف از طراحی ساختار سازمانی آن می باشد که نیروی انسانی و منابع موجود به گونه ای متناسب و ترکیب شوند که بر هم نیروزایی و افزایش کارایی منابع موجود بیانجامد. ساختار هر سازمان تعیین کننده اندازه توان آن در پاسخگویی به چالشهای محیطی می باشد. ساختار سازمان از حیث « جایگاه فیزیکی» و الزامات آن بر«رویه های انجام کار» و «الگوهای غیر رسمی ارتباطات» مد نظر قرار می گیرد. ( رضائیان، 1386، 274)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

 • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری