سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای طبقه‌بندی فساد:

 • فساد فردی پیش روی فساد سازمان‌یافته: تبعات اقتصادی فساد فردی به‌دلیل هرج و مرج بیشتر از فساد سازمان یافته بیشتر می باشد.
 • فساد اداری پیش روی فساد سیاسی: فساد اداری در اصل به‌معنای شکستن قوانین و مقررات جاری می باشد در حالی‌که فساد سیاسی را گرایش صاحب قدرتان سیاسی به وضع قوانین تبعیض به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت نامیده‌اند. به بیانی دیگر فساد اداری به‌گونه عمده در مرحله پس از وضع قانون و فساد سیاسی در مرحله قبل یا درحین وضع قانون جایگاه پیدا می کند.
 • فساد در درون دولت در روابط دولت با شهروندان: فساد اداری در درون دولت شامل بهره گیری شخصی از وسایل و اموال دولتی، کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب،‌صرف وقت در اداره برای انجام کارهای غیراز وظیفه اصلی، دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان، بهره گیری از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی‌رتبه و سیاستمداران،‌فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت، فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصتهای شغلی بین کارمندان و اختلاس و سوءاستفاده مالی می باشد. (صفری،‌نائبی، 1380، 147)

در طبقه‌بندی دیگری،‌خانم Amnuldsen  فساد را به 5 دسته طبقه‌بندی می کند:

 • رشوه: پورسانت و زیزمیزی
 • اختلاس: ورای قانون با روش‌های غیرقابل کنترل و غیرقابل مجازات عمومی می باشد که از مهم‌ترین شیوه‌های کسب ثروت می باشد.
 • کلک‌های اقتصادی: با چشم‌پوشی وزا و مسئولان از روش‌های غیرقابل قبول و نامشهودشان که در گونه‌هایی نظیر چاپ اسکناس برای پرداخت حقوق، پولشویی ( وارد چرخه اقتصادی عادی کردن پول به‌دست آمده از راه نامشروع)، تجارت مواد مخدر شکل میگیرد.
 • باج‌گیری : از پایین وقتی نیروی غیردولتی اعمال فشار به حکومت برای فرار از مالیات زیاد، محدودیت امتیازات، کنترل و بازرسی بی‌رحمانه پلیس، انتظار تامین مادی تبلیغات ریاست جمهوری، باجگیری پلیس و ارتش در جاده تحقق یافته می باشد.
 • امتیاز دادن ( Favourism) به دوستان، اقوام،‌افراد خاص به‌گونه نمونه: ارزان خریدن زمین‌های بایر و دولتی برای بهره‌برداری کارهای مختلف دولتی، امتیاز به ایل دادن که علل آن نبود توانایی کاربرد اقتصاد فعال تولیدی،‌نبود بهره‌گیری از امکان رشد و واحدهای خرد اقتصادی می باشد. ( اصلانیان، 1389، 14)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید