سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی

پنج رویکرد متفاوت هست که سازمانها بر اساس آنها شکل گرفته و استراتژی بازاریابی را به اجرا در می آورند: تولید، محصول، فروش، بازاریابی و اساس بازاریابی اجتماعی.

 در رویکرد تولید مدیریت بایستی کوشش خود را در جهت افزایش کارایی تولید و توزیع متمرکز سازد. این رویکرد، یکی از قدیمی ترین گرایشهاست که راهنمای فروشندگان بوده می باشد. در رویکرد محصول استراتژی بازاریابی بر بهبود مستمر محصول متمرکز می گردد. و در رویکرد فروش تأکید بر این می باشد که  فروش شرکت تنها در صورتی به اندازه کافی خواهد بود که شرکت در زمینه معرفی و فروش، زیاد کوشش کند. این رویکرد معمولاً برای کالاهای ناخواسته بکار می رود؛ یعنی کالاهایی که خریداران معمولاً به خرید آنها فکر نمی کنند، مثل بیمه و اهداء خون. براساس رویکرد بازاریابی رسیدن به اهداف سازمانی مستلزم شناخت نیازها و خواسته های بازار هدف و مرتفع ساختن آن با رضایتمندی مورد انتظار به صورتی بهتر از رقبا می باشد در رویکرد بازاریابی، تمرکز بر مشتری و ارزشهای مورد نظر آن، مسیر فروش و منفعت می باشد در این فلسفه، نه تنها به بازاریابی به چشم یک شکارچی نگاه نمی گردد، بلکه دیدگاه باغبانی می باشد؛ یعنی کار ما یافتن و شکار کردن مشتری مناسب برای محصول تولید شده نیست، بلکه کوشش ما تولید محصول مناسب برای مشتری می باشد. رویکرد بازاریابی اجتماعی این سوال را مطرح می کند که آیا در رویکرد صرف بازاریابی، تضاذ بین خواسته های کوتاه مدت مصرف کننده و رفاه بلند مدت او مورد چشم پوشی قرارگرفته می باشد یا خیر. آیا شرکتی که به رفع نیازهای کوتاه مدت مشتریان می پردازد، رفاه آنها در دراز مدت را نیز مورد توجه قرار داده می باشد ؟ در رویکرد بازاریابی اجتماعی، استراتژی بازاریابی بایستی طوری تنظیم گردد که خوشبختی مصرف کننده و اجتماع را فراهم کرده یا آنرا بهبود بخشد .در این رویکرد  افراد از منفعت مادی مهمتر اند.

استراتژی بازاریابی شرکت،با در نظر داشتن رویکرد شرکت و با هدف ارائه ارزش مورد نظر به مشتری هدف ایجاد می گردد برنامه بازاریابی، با عملی کردن استراتژی بازاریابی، ارتباط با مشتری را مستقر می کند. این برنامه از آمیخته بازاریابی تشکیل شده که مجموعه ای از ابزارهای شرکت برای اجرای استراتژی بازاریابی می باشد. ابزارهای اصلی آمیخته بازاریابی به چهار گروه تقسیم بندی شده اند که به چهار پی معروف هستند : محصول، قیمت، محل و ترویج. شرکت برای ارائه طرح ارزش خود به مشتری، بایستی آغاز پیشنهاد ارضای نیاز را ایجاد کند(محصول).بایستی تصمیم بگیرد که این پیشنهاد را به چه قیمتی عرضه می کند (قیمت)؛ همچنین بایستی در مورد نحوه ا رائه این پیشنهاد به مشتری تصمیم گیری کند(محل) سرانجام، بایستی با مشتری هدف در مورد پیشنهاد ارتباط مستقر کرده و شایستگی پیشنهاد را به آنها نشان دهد(ترویج) سازمان بایستی همه این ابزارها با هم ترکیب کرده و برنامه بازاریابی جامع و یکپارچه ای به وجود آورد که ارزش مورد نظر را به مشتری انتخاب شده مخابره و ارائه کند(Kotler and Armstrong, 2008).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان