سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار بخشی(شعبه‌ای):

ویژگیها:

 • ساختار بخشی مجموعه‌ای از واحدهای مستقل می باشد که خود دارای ساختار بوروکراسی ماشینی‌اند و فعالیت آنها به‌وسیله دفاتر مرکزی هدایت می شوند.
 •  به‌دلیل استقلال بخشها قدرت در دست مدیریت میانی می باشد که امور را کنترل می کند.
 • بخشها در گروههای وظیفه‌ای، یا تقسیم کار در سطح بالا،‌رسمیت زیاد و اختیار متمرکز در دست مدیران سازمان‌دهی می شوند.

 

نقاط قوت و ضعف ساختار بخشی:

نقاط قوت:

 • برخلاف بوروکراسی ماشینی که برتری هدفهای واحدهای وظیفه‌ای در قبال اهداف کلی سازمان می باشد در ساختار بخشی از طریق واگذاری کامل اختیارات و مسئولیتهای تولید، بازاریابی و فروش کالا یا خدمات به یک واحد این نارسائی برطرف می گردد و با تاکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر، بر نتایج تاکید می گردد.
 • فارغ شدن مسولان ادارات مرکزی از عملیات جاری و روزمره و در نظر داشتن مسائل استراتژیک و بلندمدت .
 • تاکید بر تخصص گرایی دارد و خود وسیله‌ای می باشد برای آموزش و تربیت مدیران زیرا با اعطاء استقلال و مسئولیت فردی فرصتی برای مدیران فراهم می‌سازد تا یک سازمان را به تمام و کمال اداره کنند و دیدگاهی کلی‌گرا بدست آورند.
 • عملکرد واحدهای غیراثربخش تاثیر چندانی بر دیگر واحدها ندارد و میتوان واحدهای مستقل را با کمترین تاثیر بر کل سازمان از مجموعه سازمان کنار گذارد. درنتیجه ریسک پذیری سازمان کاهش می‌یابد.
 • واحدهای مستقل علاوه بر برخورداری از مزایای تخصص گرایی از مزایای صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در برنامه‌ریزی، جذب سرمایه و توزیع ریسک نیز بهره می جویند.(رابینز ،250)

نقاط ضعف:

 • دوباره‌کاری در فعالیتها و مصرف منابع در هربخش صورت می‌گیرد که اگر چنین بخشهایی وجود نداشت تمامی واحدها در یک مکان متمرکز بودند و با هزینه کمتری به‌فعالیت می‌پرداختند.
 • ایجاد تعارض بین واحدها. برای تشویق همکاری بین بخشها انگیزه کمی هست.(رابینز ص251)
 • احتمال اینکه استقلال مدیران جنبه عملی به‌خود نگیرد زیاد می باشد. (منوریان ص66)
 • با وجود آزادی اقدام مدیران بخشها به‌دلیل وجود یک سلسله خط مشی های یکسان که از سوی اداره مرکزی اعمال می گردد بعضا مدیران حس می‌کنند که مسئولیتشان بیشتر از اختیاراتشان می باشد.
 • مشکل در هماهنگی و امکان انتقال محدود کارکنان بین بخشها به‌ویژه وقتی که کالاها و خدمات متنوعی تولید و عرضه می گردد.( همان منبع 66)

چه موقع از ساختار بخشی بهره گیری می‌کنیم؟

 •   هنگامی که استراتژی تنوع ( سازمان چندمحصولی یا بازار چندگانه) اتخاذ می گردد بهره گیری از ساختار بخشی می‌تواند کارساز باشد. همچنین هنگامی که اندازه سازمان بزرگ گردد و هماهنگی بین واحدهای وظیفه ای دشوار باشد و موجب جابجایی اهداف گردد ضرورت بهره گیری از ساختار بخشی مطرح می گردد.  ساختار بخشی زمانی از بهترین کارایی برخوردار می باشد که محیط نه زیاد پیچیده باشد و نه پویا. همچنین برای این ساختار تکنولوژی مناسب‌تر می باشد که قابل تقسیم باشد و به‌گونه اثربخش رد بخشهای مختلف توزیع گردد. (منوریان ص63)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

 • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
 • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید