سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی

طی سالهای گذشته تلاشهای علمی و تجربی زیادی پیرامون بازارگرایی صورت گرفته می باشد که میتوان آنها را به پنج گروه زیر تقسیم نمود:

 • دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر[1]
 • دیدگاه بازارگرایی رفتاری کوهلی و جاورسکی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر
 • دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت[2]
 • دیدگاه مشتری گرایی دشپنده و فارلی[3]

 

 

2-11-1) دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر

یکی از دیدگاه های موجود در ادبیات بازارگرایی، دیدگاه تصمیم گیری می باشد که به وسیله شاپیرو و گلازر در  سال 1988 میلادی مطرح گردید. شاپیرو مفهوم عملیاتی بازارگرایی را یک فرآیند تصمیم گیری سازمانی می داند. در قلب این فرآیند، مدیریت خود را متعهد به تصمیم گیری در زمینه مسائل بازارگرایی می ‌کند. شاپیرو شرکتهای بازارگرا را دارای سه ویژگی زیر میداند که عبارتند از:

 • الف) اطلاعات حاصل از مشتری برای سازمان بسیار مهم بوده و بر تمام بخشهای سازمان تاثیر میگذارد.
 • ب) تمام تصمیمگیریهای استراتژیک و تاکتیکی در سازمان به صورت بین بخشی و بین فردی گرفته میشود.
 • بخشها و دوایر سازمان به صورت متناسب تصمیم میگیرند و خود را نسبت به آن متعهد میدانند (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1385).

 


2-11-2) دیدگاه بازارگرایی رفتاری کوهلی و جاورسکی

کوهلی و جاورسکی در سال 1990 میلادی اقدام به ارائه تعریف رسمی از بازارگرایی کردند که در حد وسیع مورد بهره گیری پژوهشگران بازاریابی قرار گرفت. این تعریف از سه عنصر کلیدی زیر تشکیل شده می باشد:

الف) ایجاد هوشمندی[4]

ب) توزیع هوشمندی[5]

ج) پاسخگویی[6]

آنها اساس بحث شان روی دیدگاه رفتاری بود و بازارمحوری را به عنوان ایجاد بینش بازار در سطح سازمان در ارتباط بانیازهای جاری وآینده مشتری، انتشار این بینش در بین بخش ها و پاسخگویی گسترده سازمانی به آن تعریف کردند (Panigyrakis et al, 2007).

بر طبق نظر کوهلی و جاورسکی نقطه شروع بازارگرایی، هوشمندی نسبت به بازار می باشد؛ یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواستههای مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی نمود. لذا هوشمندی بازار شامل مطالعه دقیق اعمال رقبا، شناسایی اقدامات رقبا در شناخت نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل نیروهای محیطی مانند قوانین و مقررات دولتی، تکنولوژی و … میباشد. کوهلی و جاورسکی هوشمندی بازار را فقط شامل شناخت نیازهای فعلی مشتریان نمی دانند بلکه به نیازهای آتی آنان نیز توجهی خاص داشته و معتقداند که سازمانها بایستی آغاز نیازها و خواسته های مشتریان را شناسایی کرده و سپس محصولاتی را تولید کنند که بتواند آن نیازها را ارضا کند (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، 1384).

[1] Shapiro and Glarez

[2] Ruekert, 1992

[3] Deshpande and Farely, 1993

[4] Information generation

[5] Information dissemination

[6] Responsiveness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان