سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

: مرور ادبیات فساد

 

3-1-2-مفهوم فساد

فساد بطور کلی به حادثه‌ای اطلاق می گردد که در آن دگرگونی چیزی به حدی می‌رسد که دیگر نمی‌توان آن را به آن نام نامید و یا شناسائی نمود. فساد قهرا پیش روی موجود شدن می باشد. درحالی که موجود شدن دال بر وجود بعد از عدم می باشد، فساد دال بر عدم بعد از وجود می باشد، یعنی برای اینکه زوال و فسادی صورت گیرد حتما بایستی وجود و برخورداری حاصل شده باشد. به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت های و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد دررژیم‌های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه‌داری و فئودال پیدا نمود می گردد و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان می باشد.  از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت می باشد. پس هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می گردد و هرجا دولتی هست فساد سیاسی و اقتصادی نیز هست.

در تعریف بایستی اذعان داشت فساد اصطلاحی می باشد که معانی آن از یک گوینده به دیگری تغییر می کند. فساد می‌تواند به‌عنوان یک برنامه خشن در تلویزیون توسط جوانی دیده می گردد تا یک تصمیم‌گیری سیاسی که منافع محدودی را برای اشخاص درگیر در آن فراهم می کند تعریف گردد. گویندگان از این واژه در طیفهای وسیع و در شرایط متفاوت بهره گیری می‌کنند.

فساد کوشش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی همچون انتخابات غیرقانونی،‌ سود خصوصی به‌بهای سود عمومی یا بهره گیری از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی به شمار می رود که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می کند.( ربیعی 1383،‌ص29)

 

تعاریف فساد:

در جوامع گوناکون و برحسب توجه‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد به‌اقدام آمده می باشد. ریشه فساد از از فعل لاتین «Rumpere» به معنای  شکستن می باشد. پس در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می گردد. ( تقوی، 1386، 28)

از نظر یکی از صاحبنظران، فساد مانند یک فیل می باشد. توصیف آن سخت می باشد و شناسائی آن آسان می باشد. در انجام یک پژوهش پژوهشی در شناسائی فساد،‌به‌شکل غیرمنتظره‌ای همواره با کمبود رضایت و توافق عمومی مواجه می‌شویم.( برنکینگ، 2003)

فرهنگ واژه‌های بیگانه که سال 1987 در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق به‌چاپ رسید فساد را اینگونه  تعریف می کند:  “پول پرستی و اختلاس مقام دولتی،‌سیاستمداران و کارمندان دولت در جهان کاپیتالیست”! (ربیعی، 1383، 29)

در لغت نامه دهخدا(1368)، فساد به تباه‌شدن، ضد صلاح،‌ به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، اقدام ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده می باشد و رد فرهنگ لغات معین(1381) فساد به‌معنی تباهی،‌خرابی، آشوب، بدهکاری، ظلم و … آمده می باشد.(زیادلو، 1384: 17)

فساد در فرهنگ وبستر به‌عنوان پاداشی نامشروع که برای وادارکردن فرد به‌تخلف از وظیفه تخصیص داده گردد آمده می باشد.( تقوی، 1386: 28)

صاحب‌نظران علوم اقتصاد و مدیریت به مسائل فساد توجه بسیاری داشته و آن را از نظر درجه‌بندی در اعماق آسیب شناسی اجتماعی قرار می‌دهند. به بیانی دیگر فساد جریانی می باشد که طی آن موازین اخلاقی افراد، سلامت و فضیلت و تقوای آن نابود می گردد. (هوشمندیار، شماره 691، 6)

در گسترده‌ترین تعریف فساد عبارت می باشد از: سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی (ربیعی 1383: 29)

بانک جهانی دو تعریف علمی و اختصار و مفید ارائه داده می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سوءاستفاده از قدرت عمومی برای بهره‌گیری خصوصی
  • پیشنهاد دادن، دریافت یا تقاضای هرچیز باارزش برای تاثیرگذاری بر روی رفتار یک کارمند دولتی در فرآیند انجام یک کار یا قرارداد (رفیع پور، 1386: 27)

فساد در حقیقت رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک تأثیر عمومی، بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای می باشد (هیود، 1381 : 475)

با این وصف تعدادی از نظریه پردازان، فساد را لازمه ادامه حیات دولت‌های جهان سوم دانسته و حتی بعضی بطور افراطی فساد را لازمه رشد و توسعه این کشورها می‌دانند. حیات اجتماعی و معیشتی بسیاری از مردم جهان سوم با رفتارهای فسادآمیز مالی، رشوه،‌ پارتی بازی، خویشاوندگرائی و کارچاق کنی عجین گشته می باشد.

وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درمورد فساد دستگاههای دولتی را می‌توان رشوه و سوء بهره گیری از جایگاه شغلی، اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی،‌بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ذی‌نفعان، سرقت اموال و دارائی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه و مواردی از این قبیل پدیدار می گردد. (صبوری، 1387: 267)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت می باشد از:

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی ارتباط رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی ارتباط تمرکز و کاهش فساد اداری