پایان نامه

پایان نامه ارشد:دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری قسمتی از متن پایان نامه : رویکردهای طبقه‌بندی فساد: فساد فردی پیش روی فساد سازمان‌یافته: تبعات اقتصادی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض -پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :   ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی قسمتی از متن پایان نامه : تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری 2-3-1- مقدمه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله تاثیر کیفیت خدمات شهری اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض-پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :   ارتباط بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی قسمتی از متن پایان نامه : – تمایل به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری                                                                    Read more…

By 92, ago